W dniach 15-16 maja 2018r młodzież klas Ia, Ib, Itż, Itcp, IItż, IIb, IIc , uczestniczyła w zajęciach, na które zostaliśmy zaproszeni przez pracowników Wydziału Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie zaczęło się częścią wykładową, która wprowadzała
do ćwiczeń laboratoryjnych na temat izolacji barwników roślinnych (chlorofilu oraz antocyjanów). Następnie młodzież podzieliła się na 3-4 osobowe grupy i z nauczycielami udała się do laboratoriów, aby tam przy użyciu spektrofotometru badać obecność barwników w mięcie i czerwonej kapuście.
Uczniowie poznali również podstawy chromatografii, którą wykorzystali do rozdzielenia barwników znajdujących się w mięcie, czyli chlorofilu i karotenu. Sprawdzili też, jak zmienia się wywar z czerwonej kapusty pod wpływem kwasów i zasad o określonym stężeniu.

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie