Informujemy, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2017r. zawód "Technik cyfrowych procesów graficznych" został przekształcony w "Technik grafiki i poligrafii cyfrowej".

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie