Pierwszego Dnia Wiosny zwiedziliśmy „przezroczyste” Centrum Giełdowe przy ul. Książęcej. W tym szklano-betonowo-stalowym budynku mieszczą się między innymi: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, New Connect, Catalyst i firmy doradczo – finansowe oraz prawniczo – finansowe. Wnętrze budynku giełdy świeciło pustkami, nawet w sali, tam gdzie znajdują się ceduły (prześwietlające ekrany) notowań giełdowych. Nie wyglądało to tak, jak pokazują w telewizji na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (NYSE), czy w Londynie (LSE), gdzie widać krzyczący i „migający” tłum ludzi w białych koszulach i czerwonych krawatach i szelkach. Na górę dostaliśmy się ruchomymi schodami tzw. „bykiem”, który symbolizuje– HOSSĘ (stały wzrost notowań na giełdzie). Zwiedziliśmy salę notowań, salę z komputerami TANDEM (komputery z podwójnymi dyskami twardymi).

Dowiedzieliśmy się o powstaniu i funkcjonowaniu giełdy, o najważniejszych jej elementach: logo WGPW, pomniku Byka - symbolu hossy, tickerach, cedułach, akcjach i obligacjach oraz skręconych schodach, które kojarzyły się nam z symbolem amerykańskiego dolara. 
Widzieliśmy dzwon, który przed wynalezieniem Internetu, dzwonił w momencie rozpoczęcia i zakończenia sesji giełdowej, czyli o godzinie 9-tej i 16-tej. Zakończyliśmy wycieczkę zjeżdżając znów ruchomymi schodami tzw. „niedźwiedziem” – symbolem BESSY (długotrwały spadek notowań na giełdzie). Dzięki tej wycieczce możemy lepiej rozumieć lekcję przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce poświęconą tematyce giełdy papierów wartościowych.

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie