EGZAMINY ZAWODOWE

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są każdego roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych:
  • sesja zimowa (styczeń - luty)
  • sesja letnia (czerwiec - lipiec)
Deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej należy złożyć do 15 września.
Deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji letniej należy złożyć do 7 lutego.
 
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu i praktycznej. Aby zdać egzamin zawodowy trzeba uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów oraz co najmniej 75% punktów z części praktycznej.
Przystąpienie do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach 3-literowych (PGF, INF, HGT) jest obowiązkowe. Uczniowie, którzy do niego nie przystąpią, nie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły.
W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowane są egzaminy:
kwalifikacje 3-literowe:
  • sesja zimowa
PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • sesja letnia
PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

Pliki do pobrania:


Arkusze i zasady oceniania z poprzednich egzaminów:

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie