SZKOŁA POLICEALNA
(dwuletnia)

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów liceum, technikum

 

Proponujemy naukę w klasach o profilu:

  • technik archiwista

 

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, porządkowaniem oraz ewidencjonowaniem dokumentacji aktowej. Opracowuje, udostępnia i zabezpiecza wszelkie materiały archiwalne. Archiwista wykonuje prace biurowe, dba  o cenne dokumenty, dygitalizuje je za pomocą specjalnych skanerów oraz posiada umiejętność tworzenia archiwum elektronicznego.

Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować w archiwach zakładowych, bibliotekach, kancelariach prawnych, szpitalach, przychodniach.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie