30 sierpnia 2018 zakończył się projekt z programu Erasmus plus o tytule Non Formal Education is My Power cz. 2, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli OSWG. Było to szkolenie dla pracowników młodzieżowych z 5 państw: Polski, Finlandii, Rumunii, Grecji i Portugalii i stanowiło ono kontynuację międzynarodowego szkolenia z 2015 roku o tym samym tytule. Jego głównym celem było zapoznanie się z metodami Edukacji Pozaformalnej i zaprezentowanie takich metod, które mogą być wykorzystane przez pracowników młodzieżowych na całym świecie. Głównym rezultatem natomiast są filmy w języku tłumaczone na język migowy, które stanowią instruktaże do tego jak się przygotować i jak wykonać dane ćwiczenia z grupą młodych <duchem> podopiecznych lub współpracowników.

 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie