W poniedziałek, 2 grudnia uczniowie klasy 1a byli na konferencji podsumowującej projektu "Słownik pojęć finansowych" organizowanej przez PZG ZG i CEJM 
"Migaj Naturalnie" i Związku Banków Polskich w Klubie Bankowca. Tematy konferencji były bardzo ciekawe i budujące. Mówiono między innymi o dostępności 
do informacji i powstawaniu słownika pojęć finansowych w polskim języku migowym.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie