Visual Vernacular - skrót VV, oznacza Język Wizualny. Jest to forma sztuki Głuchych zawierająca ruchy ciała, gesty, ikoniczność, ekspresję twarzy. Posiada elementy poezji, ale VV jest zupełnie inne niż poezja w języku fonicznym. Opowiada się historię w sposób wizualny, ikonicznie, z wykorzystywaniem przestrzeni, jak w performence. Słuchacz oglądający opowieść w VV jest w stanie odtworzyć historię w wyobraźni niemal tak, jakby oglądał film. Miganie VV może być wykonywane indywidualnie lub grupowo.

 
W czwartek zorganizowaliśmy spotkanie w internacie, aby omówić z młodzieżą temat twórczości Visual Vernacular. Młodzież uczestniczyła aktywnie w spotkaniu, byli zainteresowani tematem, przed nami pierwsze próby tworzenia VV.

 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie