18 listopada klasa 3ti i 1ti brały udział w lekcji w Muzeum Ziemi. Tematem były trzęsienia ziemi i wulkany. Prezentacja obrazów, zdjęć a także skał wulkanicznych pozwoliła na zobrazowanie zjawisk i ich skutków. Muzeum Ziemi ma również w swoich zbiorach szczątki zwierząt mieszkających na terenie Warszawy, które zostały wykopane w trakcie budowy metra. To ciekawe okazy, dzięki którym więcej wiemy o przeszłości naszej okolicy.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie