W poniedziałek 28 marca młodzież wzięła udział w grach ruchowych i logicznych na świeżym powietrzu. Wychowawcy zorganizowali różne gry i zabawy, które sprzyjały aktywizacji ruchowej i umysłowej.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie