Egzaminy zawodowe odbywają się w dwóch sesjach:
zimowej (styczeń - luty)
letniej (czerwiec-lipiec)

Deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej należy złożyć do 15 września.
Deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji letniej należy złożyć do 7 lutego.

 Deklaracje maturalne:

Wstępną deklarację maturalną należy złożyć do 30 września.
Ostateczną deklarację maturalną należy złożyć do 7 lutego

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie