Wraz z młodzieżą byliśmy na warsztatach VV (Visual Vernacular, jest teatralną formą ekspresji fizycznej, opowieścią wykorzystującą ruch ciała, gesty, wyraz twarzy) w Instytucie Głuchoniemych. Zajęcia prowadziła Pani Edyta Kozub, która przekazała nam dużo wiedzy oraz umiejętności technicznych. Młodzież ćwiczyła, naśladując charakterystyczne ruchy i zachowania zwierząt. Uczestnicy byli zadowoleni i pełni wrażeń. Warsztaty dały nam dużo radości i energii do dalszej pracy. Składamy podziękowanie dyrektorowi Instytutu Głuchoniemych za zaproszenie na warsztaty. Była to dla nas wspaniała okazja do bezpośredniego poznania Visual Vernacular. Po zajęciach poszliśmy na pyszne pączki.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie