W poniedziałek 12 września grupa naszych nauczycieli wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych i z Niedosłuchem. Tematem spotkania była edukacja osób głuchych i słabosłyszących. Mamy wielką nadzieję, że zgłoszone przez uczestników postulaty i wnioski wpłyną na zwiększenie efektywności kształcenia głuchych w Polsce oraz uznanie Polskiego Języka Migowego. Przystanek Łucka reprezentowali nauczyciele: Anna Antos, Agata Jasińska, Aneta Krysiak i Grzegorz Galewski.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie