Dnia 30 listopada 2022 r. w Auli Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. II Mazowiecki Wicekurator Oświaty p. Krzysztof Wiśniewski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Ludwik Rakowski wręczyli uczniom dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów. Oliwia Kerner z klasy 3tcp i Julia Kaźmierczak z kl. 2a zdobyły wysokie wyniki w nauce, dzięki temu przyniosły dumę dla naszego Ośrodka, wychowawców i rodziców. Serdecznie gratulujemy!!!

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie