Nasi uczniowie, Mateusz z kl.3k i Mateusz z kl.1ka pod opieką Pani Katarzyny Putkowskiej i Pana Tomasza Kościołowskiego uczestniczyli w XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kucharskiej w Łodzi. Celem konkursu było rozpowszechnianie i popularyzacja wiedzy kucharskiej, wymiana doświadczeń, integracja młodzieży oraz poznanie miasta Łodzi. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali upominki, hojnie ufundowane przez sponsorów konkursu oraz dyplomy uczestnictwa.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie