Na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty w Warszawie, poniżej zamieszczone zostały opublikowane nowe materiały dotyczace egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Informacje dostępne są pod linkami:

1) informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu
i grudniu 2022 r.: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-wmarcu-i-grudniu-2022-r/
2) opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”): https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20 230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przyklado we%20ocenione%20wypracowania.pdf

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie