14 kwietnia klasa policealna odwiedziła Wojskowe Biuro Historyczne, które mieści się w Rembertowie. Wizyta była niesamowicie ciekawa dla naszych uczniów, poznali cenne archiwalia należące do żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Duże zainteresowanie wzbudziły szyfrogramy Armii Czerwonej, które zostały przechwycone i rozszyfrowane przez polski wywiad. Uczniowie zapoznali się z metodami konserwacji archiwaliów, digitalizacji zbiorów a także sposobami ich zabezpieczania. Dzięki tej wizycie przekonali się, że praca w archiwum jest bardzo różnorodna i interesująca.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie