Przez kilka miesięcy na lekcjach polskiego języka migowego uczniowie z pierwszej klasy samodzielnie z delikatną pomocą nauczycielki opracowywali mini-rozmówki. Uczyli się, jak odpowiednio nagrywać filmy, dowiedzieli się dlaczego najlepiej ubrać się na czarno, po której stronie należy stanąć, w jakim tempie migać. Istotne też było do kogo skierowany był film: dla kursantów, dla wszystkich, czy tylko dla siebie, czyli osób, które chcą porównać znaki pomiędzy polskim językiem migowym a ukraińskim językiem migowym. Całość filmu uczeń montował samodzielnie. Po pierwszym montażu przeanalizowaliśmy błędy, określiliśmy co należało poprawić. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się, jak przygotować dobry materiał, na co w przyszłości zwracać uwagę. Na początku uczniom wydawało się, że zadanie jest proste. Te lekcje pokazały im, że w rzeczywistości jest inaczej. Osoby słyszące często zastanawiają się, czy język migowy na świecie jest uniwersalny. Zobaczcie porównanie polskiego i ukraińskiego języka migowego. Brawa dla uczniów za pracę na lekcjach. Film został zrealizowany nie w celu badania naukowego, lecz jako ćwiczenie współpracy między uczniami i rozwój kompetencji w obu językach migowych, a także zdobyciu umiejętności w montażu i edycji filmów.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie