Czy wiesz, że ciało 20 latka posiada około 30 trylionów komórek?

Na zajęciach warsztatowych z biologii pierwszoklasiści wykonali ćwiczenia dotyczące zagadnień cytologii – czyli działu biologii o badającego komórki. Każdy miał za zadanie zapoznać się z preparatami różnych komórek człowieka, zwierząt oraz roślin poznając ich budowę i funkcje.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie