Nasi nauczyciele PJM w dniach 18-22 października byli na międzynarodowej konferencji Lesico 4 w Edynburgu. W tym wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób z 23 różnych państw Europy i świata. Głównym tematem konferencji był "Zawód nauczyciela języka migowego". Przez cztery intensywne dni sporo się nauczyli, nawiązali nowe kontakty i podnieśli swoje kompetencje w International Sign. Był czas na wymianę doświadczeń jak również zwiedzanie miasta. Wiedzę zdobytą podczas wykładów wykorzystają w codziennej pracy.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie