W ramach projektu „Rozwijaj się migiem” Fundacji Akademii Młodych Głuchych na Przystanku Łucka były pierwsze warsztaty fotograficzne dla uczniów OSWG. Młodzież zdobyła podstawową wiedzą w zakresie fotografii, ćwiczyła jej zastosowanie w praktyce. Uczyła się poprawnego komponowania i dostrzegania światła, dowiedziała się jak poprawnie je mierzyć. Pan Marek omówił zasady wykorzystania lampy pierścieniowej. Warsztaty były dla młodzieży cennym doświadczeniem, gdyż pozwoliły odkryć własny potencjał twórczy i zainspirowały do dalszego rozwoju. W czasie zajęć wykorzystany został aparat fotograficzny udostępniony przez fundację „Surdus”, za co dziękujemy. Zapraszamy na kolejne warsztaty.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie