W dniu 20.10.2023 roku klasa archiwistyczna zwiedzała archiwum społeczne czyli Fundacji Ośrodek KARTA. Miała okazję zapoznać się z działalnością archiwów społecznych.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie