Czy wiecie, że w szkielecie dorosłego człowieka jest 206 kości spełniających wiele ważnych funkcji? Na zajęciach warsztatowych z biologii uczniowie wykonywali ćwiczenia zapoznając się z zagadnieniami z osteologii i anatomii – czyli nauk o układzie kostnym i budowie narządów. Każdy miał za zadanie zapoznać się przy użyciu modelu z kośćmi człowieka, narządami ich budową oraz funkcją. Podczas zajęć korzystaliśmy także z tablicy interaktywnej, co było pomocne w przygotowaniu się do konkursu biologicznego.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie