Uczniowie klas 2k i 5tcp pod opieką pani Angeliki i Pani Agaty uczestniczyli w interesującym spotkaniu z wykładowcą dr Piotrem Tomaszewskim i ze studentkami Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiali między innymi na temat polskiego języka migowego i jego studiowaniu. Spotkanie miało ogromną wartość dla uczniów, ponieważ uświadomili sobie, że polski język migowy jest kierunkiem studiów i że osoby głuche albo słabosłyszące mogą być wykładowcami akademickimi i naukowcami. Uczniowie dali się przekonać cytując słowami Irvinga Kinga Jordana, głuchego rektora Uniwersytetu Gallaudeta w Waszyngtonie „Ludzie, którzy nie słyszą mogą wszystko – z wyjątkiem słyszenia”. Po spotkaniu poszliśmy na spacer do ogrodu na BUW-wie i po Elektrowni Powiśle.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie