Najserdeczniejsze życzenia świąteczne w polskim języku migowym i International Sign składa klasa archiwistów.

1

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie