12 grudnia klasa policealna odwiedziła Urząd Statystyczny w Warszawie. To była bardzo praktyczna lekcja - uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób przechowywane są i brakowane dokumenty w archiwum zakładowym. Przyszli archiwiści mieli też możliwość podyskutowania na temat zalet i wad pracy w archiwum.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie