Dnia 25 marca 2024 roku w OSWG odbył się Szkolny Konkurs Gramatyczny pn . „Mistrz Gramatyki 2024”. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów klas zarówno młodszych jak i starszych. Tematyka tegorocznych zagadnień dotyczyła Internetu. Uczniowie rozwiązywali zadania związane z bezpieczeństwem cyfrowym oraz ciekawostek o postaciach znanych z działań w dziedzinie wysokich technologii i sztucznej inteligencji. Arkusz składał się z 9 zadań do rozwiązania. Uczestnicy konkursu sprawdzali swoje umiejętności takie jak: używanie przyimków, liczebników w zdaniach, koniugacji czasowników, konstruowania wyrażeń przyimkowych oraz zastosowanie składni. Za wykonanie poprawnie wszystkich zadań można było otrzymać 90 pkt. Najlepszą okazała się jednak: Amelia z klasy 3a, drugie miejsce zajęła Julia z klasy 3a, trzecie miejsce Kamila z klasy 2a. Serdecznie gratulujemy! 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie