26 marca słuchacze szkoły policealnej o kierunku archiwistycznym odwiedzili Ministerstwo Sprawiedliwości. Na miejscu adepci tego zawodu mieli okazję porozmawiać z pracownikami archiwum, wśród nich był również Głuchy archiwista. Słuchacze mogli bezpośrednio od niego dowiedzieć się jak wygląda praca z ważnymi dokumentami. Przekonali się, że wada słuchu nie jest przeszkodą w pracy w archiwum.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie