Odczytywanie mowy z ust czyli fonetyka wizualna.
To bardzo trudna, a zarazem niezwykle potrzebna umiejętność percepcji (odbioru) mowy dźwiękowej za pomocą wzroku (u osób głuchych) lub wzroku i słuchu (u osób słabosłyszących).

Dlaczego jest to tak trudne?
Widzimy tylko część głosek (ok. 30%) ze zbioru wszystkich głosek polskich, a dodatkowo wiele z nich wygląda podobnie lub tak samo (p,b,m). Są głoski, których nie widzimy (k,g,h). Wiele głosek ma neutralny wygląd artykulacyjny, czyli nie ma żadnej charakterystycznej cechy, która pomaga je rozpoznać. Badania pokazują, że najłatwiej odczytuje się zdania, a najtrudniej sylaby czy wyrazy jednosylabowe.

Kiedy zainteresowano się odczytywaniem z ust?
W Polsce jako pierwszy nauką odczytywania mowy z ust przez głuchych uczniów zajmował się patron naszego ośrodka Jan Siestrzyński . W roku 1820 powstała jego praca "Teorya i mechanizm mowy". Na świecie pierwsza informacja na temat wykorzystania w nauczaniu osób niesłyszących odczytywania z ust pojawiła się w Hiszpanii w roku 1620. Juan Pablo Bonet opisał doświadczenia zakonnika Pedro de Ponce uczącego kilka lat wcześnie, w zakonie głuchoniemych chłopców. 

Finał corocznego Konkursu Odczytywania Mowy z Ust odbył się 16 kwietnia. Tematem tegorocznego konkursu było Bezpieczeństwo w sieci.

Zadaniem 27 finalistów wyłonionych w eliminacjach klasowych  było odczytanie: wyrazów, układów dwuwyrazowych i dłuższej informacji na temat bezpieczeństwa w internecie. Ostatnie zadanie polegało na wysłuchaniu 4 wypowiedzi i nadaniu im tytułów odpowiednich do odczytanych treści. Wszystkie zadania były nagrane, co gwarantowało taki sam poziom trudności dla wszystkich uczestników.

Tegorocznymi laureatkami konkursu zostały:
I miejsce – Julia klasa 3a
II miejsce – Aleksandra klasa 4tcp
III miejsce – Kamila klasa 2a

Laureatki 1 i 2 miejsca będą reprezentować nasz ośrodek na Ogólnopolskim Konkursie Odczytywania z Ust w czerwcu w Wejherowie.

Gratulujemy Mistrzyniom!!!

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie