SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

SPK Łucka w OSWG w Warszawie

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy i wsparcia:

 1. Dzieci i młodzież słabosłyszącą i niesłyszącą (3-24 r.ż.) uczącą się i/lub mieszkającą na terenie m.st. Warszawy,
 1. ich rodziców lub opiekunów,
 1. a także nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, innych specjalistów, pracowników poradni, pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów i innych przedstawicieli instytucji, służb i organizacji pomocowych, służby zdrowia, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu lub na ich rzecz na terenie m.st. Warszawy.

Konsultacji udzielają praktycy, pracownicy Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Głuchych, surdopedagodzy, psycholodzy, doradca zawodowy, specjaliści z zakresu surdologopedii, a także lektorzy i tłumacze polskiego języka migowego (PJM).

Konsultacje udzielane są w formie tradycyjnego spotkania w SPK Łucka lub zdalnie w formie videorozmowy.

Obszary udzielanych konsultacji:

 • diagnoza i konsultacje dotyczące problemów wychowawczych, edukacyjnych, a także komunikacyjnych i adaptacyjnych,
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne,
 • konsultacje i poradnictwo pedagogiczne,
 • pomoc w trudnościach wychowawczych,
 • mediacje, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
 • pomoc w trudnej sytuacji i kryzysie, 
 • doradztwo edukacyjne i zawodowe,
 • konsultacje surdologopedyczne,
 • konsultacje dotyczące polskiego języka migowego (PJM),
 • wsparcie nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z uczniem z wadą słuchu, m.in. pomoc w diagnozie, doborze metod, dostosowań uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu,
 • konsultacje i porady dla pracowników instytucji udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzinom.

INFORMACJE I ZAPISY:

 • kontakt telefoniczny lub sms pod numer tel. 795 832 480, 22 620 62 85 wew. 222,
 • kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osoba do kontaktu: Urszula Sitnik

Więcej informacji o projekcie SPK w Warszawie: http://spk.waw.pl/

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie