EGZAMINY ZAWODOWE

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są w dwóch sesjach egzaminacyjnych:

  • sesja zimowa (styczeń - luty)
  • sesja letnia (czerwiec - lipiec)

Deklarację przystąpienia do egzaminu należy złożyć na 4 miesiące przed daną sesją.
Deklarację na egzamin poprawkowy można złożyć po otrzymaniu wyniku z egzaminu.

Aby otrzymać dyplom należy:

  • zdać egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie (zarówno z części pisemnej jak i praktycznej)
  • ukończyć praktykę zawodową z pozytywną oceną (jeżeli praktyka jest wymagana)
  • ukończyć szkołę z pozytywnymi wynikami

 

Pliki do pobrania:

 

 

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie