Pedagodzy szkolni

mgr Alicja Orłowska

mgr Marta Łempicka-Janik

 

Psycholodzy szkolni

mgr Magdalena Bielak-Kościńska

mgr Anna Martyniuk

mgr Urszula Sitnik

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie