mgr Aneta Grądzka

mgr Hanna Jurojć

mgr Anna Konarska-Bogdan

mgr Joanna Ulanowska

mgr Danuta Zielińska

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie