O Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie

  • CXXXIX Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum nr 31
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 52
  • Szkoła Policealna nr 40
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przystanek Łucka to miejsce wyjątkowe. To 49-letnie doświadczenie, historia i tradycja. Nasz znak to motyl - symbol głuchego, który znalazł schronienie pod dachem Ośrodka na Łuckiej w Warszawie. To miejsce, gdzie głusi i słabosłyszący uczniowie zatrzymują się na kolejny etap edukacyjny.


Ośrodek na Łuckiej

  • pierwsze w Polsce liceum zawodowe dla głuchych
  • pierwsi w Polsce maturzyści - absolwenci średniej szkoły dla głuchych
  • pierwsza w Polsce szkoła wprowadzająca oryginalny program rewalidacji mowy
  • pierwsza w Polsce szkoła wprowadzająca naukę języka miganego dla nauczycieli, rodziców
    i uczniów
  • pierwsza w Polsce szkoła wprowadzająca naukę języka angielskiego
  • szkoła zapewniająca wszechstronny rozwój i wysoki poziom nauczania (ośmioro uczniów otrzymało stypendium Premiera RP, następni kandydują)
  • szkoła kształcąca przyszłych studentów (absolwenci studiują na: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Podlaskiej, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie SWPS)
  • szkoła, w której pracują jej absolwenci po ukończeniu studiów
  • pierwsze w Polsce zaoczne liceum zawodowe dla głuchych
  • szkoła prowadząca projekty Unii Europejskiej
  • nasza biblioteka jest pierwszą biblioteką szkolną w szkołach dla niesłyszących w całym kraju, która ma własną stronę internetową z pełną bazą informacyjną dla niesłyszących uczniów i ich rodziców/opiekunów oraz pierwszy w polskich szkołach dla niesłyszących elektroniczny katalog biblioteczny.
© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie