Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego przewiduje przeprowadzić w bieżącym roku finansowym.

 

Zgodnie z art. 13a ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych informujemy, że w marcu 2020 r. zamierzamy ogłosić przetarg na remont kuchni i stołówki. Termin wykonania: 01 lipiec - 24 sierpień Kwota przeznaczona na remont ok. 180.000 zł.

 

 

 

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie