Muzeum POLIN jest tak obszerne, że trudno zaplanować zwiedzanie całości na jeden dzień. Warto skorzystać z warsztatów oferowanych przez muzeum - warsztaty bowiem to spotkanie z edukatorem na konkretny temat i zwiedzanie tylko wybranego fragmentu wystawy. 14 października (akurat w święto Komisji Edukacji Narodowej) klasy 3b i 4tż wraz z opiekunami Anną Hummel i Grzegorzem Galewskim miały okazję wziąć udział w warsztatach "Żonkile. Opowieść o powstaniu". Historia pierwszego w Europie zbrojnego zrywu w czasie II Wojny Światowej wprowadziła nas w tematy, które będziemy niebawem poruszać na lekcjach języka polskiego i historii. Zasoby muzeum prezentowane na wystawie tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że na tę wystawę trzeba jeszcze wracać!
Dziękujemy Muzeum za otwartość na nasze potrzeby: zapewnienie tłumacza języka migowego i przeprowadzenie bezpłatnej lekcji. 
 
© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie