Tegoroczni maturzyści spotkali się z przedstawicielami Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Otrzymali informację na temat oferty wsparcia osób głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia na uniwersytecie w Olsztynie. Była to szansa na poszerzenie perspektywy i zastanowienie się nad przyszłym kierunkiem studiów.

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie